Puhuimme Helsingin meditaatioillan aikana myös lukujen merkityksestä. Nyt vain lyhyesti:

7 on maan kehityksen luku. Maalla tai itse asiassa koko aurinkokunnallamme on 7 suurta kehitysvaihetta, inkarnaatiota, joista nykyinen on keskimmäinen. Vain tämä yksi on tällä kiinteällä fyysis-aineellisella tasolla. Muut olisivat meidän fyysisille aisteillemme näkymättömiä.

14 on rosenkreutzilaisen temppelin pilarien luku, salissa 7 vasemmalla ja 7 oikealla puolella = 14 pylvästä. Keskitie (Kristus) on se jota ihminen kulkee, kehittyy, etenee keskellä. Vasen ja oikea tie ovat samalla erheitä, samalla ne voimat, jotka saavat kehityksen liikkeelle keskitien kummallakin puolella.

3 on johdettavissa edellisestä. Se on teiden lukumäärä, kuten Golgatan kolme ristiä esittävät: Kristuksen eli puhtaan ihmisyyden tie kahden ryövärin tien välillä. Näin 3=1+2.

4 on maan luku, ankkuroituminen. Maan neljäs inkarnaatio on menossa, ja samoin meillä on nyt neljä ilmentynyttä olemustasoa: fyysinen, eteerinen ja astraalinen keho sekä minuus uusimpana.

3 on toisaalta dynaaminen hengen luku. Edellisen kannalta henkistä on kolme edellistä ja kolme seuraavaa maan ja siis koko aurinkokuntamme inkarnaatiota. Tässä 3=1+1+1.

Meitä oli illassa yhteensä 15. Neljätoista osanottajaa ja vetäjä, siis minä, eli 14+1=15. Jokainen luku on voimakkaasti paitsi oma itsensä, myös edellinen luku + yksi. Tämä pätee erityisesti parittomiin lukuihin.

Pariton luku on aina dynaaminen, muutoksen luoja. Parillinen on vakaa, se joka ankkuroi. Ihmisellä on vakaasti kaksi jalkaa, mutta pyörivällä hyrrällä vain yksi. Hyrrä pysyy psytyssä vain niin kauan kuin se pyörii, mutta ihmisen on helppo levätä kahdella parillisella jallallaan.

Kun parilliseen lukuun lisätään yksi, vakaa tila saa liikuttajan, ja siitä prosessoituu dynaaminen muutostila, kehitystila.

Kun parittomaan lukuun lisätään yksi, tuo yksi pysäyttää liikkeen. Yksi ei ole silloin liikuttaja vaan vakauttaja, hänestä tulee vahvasti yksi ryhmästä.

Näin ymmärrettynä ryhmän vetäjän henkis-energeettinen rooli on erilainen sen mukaan onko koolla parillinen vai pariton määrä osallistujia.

Jos kokonaismäärä on parillinen, vetäjä on mukana olollaan sammuttanut ryhmän muuten dynaamisen parittoman energian. Hän on enemmän tasapainottaja.

Jos kokonaismäärä on pariton, vetäjä on tuonut parillisen määrän vakauteen muuntavan lisätekijän.

On hyvää sisäistä harjoitusta miettiä näitä. Toisaalta lukuvärähtelyt ovat vain yksi tekijä monien muiden sävyjen joukossa. Tämän tason tiedoista ei oikeastaan voi tehdä käytännön tason johtopäätöksiä, tulkita käytännön tilanteita. Jos niin tekee, menee mitä luultavimmin metsään. Nämä ovat olemassa "hiljaisia tekijöitä" jotka vähitellen auttavat luomaan vahvemman sisäisen suhteen todellisuuteen.

Ilmenneen todellisuuden tasolla ne eivät enää toimi, vaan siellä missä todellisuus on vielä ilmentymässä.

Tästä mitä nyt kerroin, en käytä nimeä numerologia, koska kysymys ei ole niinkään numeroista, vaan luvuista. Siinä on pieni mutta oleellinen ero.