"Mutta muinaisen Egyptin papit tiesivät tämän ja sanoivat itselleen: Mitä kauemmas ihmisen katse johdetaan menneisyyteen, aikaisempiin olosuhteisiin, sitä enemmän hän tulee oloihin, joissa ei ole olemassa sairautta. - Jo muinaisen Atlantiksen jumalien katseleminen saattoin vaikuttaa tervehdyttävästi.

Vielä enemmän oli asian laita tällainen, kun pappi ohjasi näkyjä niin, että temppeliuneen vaipunut näki edessään nuo ikivanhat íhmishahmot, jotka eivät vielä hedelmöittäneet toisiaan, vaan saivat hedelmöityksen ympäristöstään. Temppeliunessa oli silloin hänen edessään se hahmo, joka synnytti jälkeläisensä ilman että hänen kaltaisensa hänet hedelmöitti. Silloin hänen edessään oli synnyttävä vaimo, neitseellinen äiti ja lapsi. Siinä oli se hahmo, joka Lemurian aikaan oli ihmisen toveri, mutta myöhemmin katosi hänen silmistään. Muinaisessa Egyptissä häntä nimitettiin pyhäksi Isikseksi."

Tavalllinen ihmiskunta näki tämän Isiksen siihen aikaan, jolloin kuolema ei vielä ollut tullut maailmaan; silloin normaalit ihmiset elivät sellaisten hahmojen keskellä, jotka leijailivat heidän ympärillään ja jotka lisääntyivät neitseellisesti.

Ja kun tämä Isis ei enää ollut ihmisten näkyväinen toveri, hänet korotettiin jumalten piiriin. Sillon häntä edelleen jumalten maailmassa kiinnosti ihmisten terveys, niin papit sanoivat. Ja kun ihminen saatettiin epätavallisella tavalla, kuten temppeliunessa, näkemään nuo muinaiset hahmot, tuon pyhän Isiksen kuvan, silloin jumalatar vaikuttii edelleenkin tervehdyttävästi, koska hän on ihmisessä se prinsiippi, joka oli olemassa ennen kuin ihminen sai kuolevaisen verhon...

Hänen juurensa ovat ikuisuudessa, hän on se suuri parantaja, johon ihmiskunta uudelleen yltää, kun se jälleen syventyy hengen viisauteen.

Huomaamme mitä on säilynyt tuossa ihmeellisessä neitsellisessä äidin ja lapsen symbolissa, madonnan kuvassa. Hengentieteestä käsin voimme voimakkaasti painottaa, että se on säilynyt tervehdyttävässä madonnan kuvassa. Sillä mainituissa rajoissa - madonnan kuva on parantava. Jos ihmissielu saa siitä vielä jälkivaikutuksen, jos hän esimerkiksi nukkuessaan pystyy näkemään unta tästä madonnan kuvasta, silloin sillä on vielä tänäänkin parantava voima."

- Rudolf Steiner: Maailma, maa ja ihminen. Esitelmä 5.8.1908.