Eilen illalla Tampereella aloitimme Suomen chakrajärjestelmän meditaatiot, ensimmäisenä kruunuchakra, joka sijaitsee Utsjoen alueella, siis eteerisellä tasolla tai elämänvoimien maailmassa, ja siitä ylöspäin. Näillä henkisillä keskuksilla ei siis ole täsmällisesti rajattua paikkaa, vaikka ne juurtuvatkin maan ja luonnonkuntien olosuhteisiin.

Kruunuchakratietoisuus oli hyvin korkea, ja otimme mukaan myös muita chakroja, erityisesti juurichakran, joka juurtuu Lahden-Hollolan alueelle, Salpausselän lähteisiin. Nämä kaksi keskusta, toinen päälaella ja toinen alhaalla häntäluun edessä, ovat vastakkaisessa vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Toisen kehitys ja avartuminen vaikuttaa toiseenkin.

Nämä uudet chakrat ovat naisellisia luonteeltaan, ja ne ovat yhteydessä Suomen elämänolemukseen, sen neitomaiseen laatuun, joka vastaa Kantelettaren lyyristä runoutta siinä missä Lönnrotin Kalevala on selvästi miehinen. Meidän on siis opittava nyt ymmärtämään Suomi-olemusta myös naisellisten energioiden ja lyyrisyyden kannalta.

Visiona tämä uusi Suomi voi olla esimerkiksi kuin elämänvoimien tai henkisten luonnonvoimien kehto, jota neitseellinen Suomi-neito kiikuttaa. Toki Kalevalan miessankarit ja Pohjan akka Louhi ja muut ovat edelleen olemassa, mutta juuri tällä hetkellä vaikuttaa että nämä herkät lapsenomaiset syntyvoimat, liikuttavat, viattomat, luottavaiset, ovat keskeisessä asemassa siinä uudessa mitä juuri nyt syntyy.

Koen myös että se mitä uutena tänne syntyy, on myös Kristuksen ja Sofian uuden eetterisen perustan rakentamista Suomeen.

Kun Mikaelista tuli ajanhenki 1879 alkoi voimakas kansainvälistymisen, yksilöllistymisen ja globalisaation kausi. Siinä kansallisuusaate sai usein liioiteltuja muotoja. Vanha kansallisuuskokemus tuli - ainakin usealla alueella - egoistiseksi, ja osittain siitä syystä tämä kansallisuuden taso yksilön ja Maaäidin, Gaian, välillä on ollut hiljaa ja odottanut.

Tuntuu että nyt on tullut jälleen aika, jolloin uusi ymmärrys kansanhenkeä kohtaan henkisenä olentona voi syntyä puhtaana, viattomana ja uutena. Se vahvistaa aivan olennaisesti yksityisen ihmisen kokemusmaailmaa. Ja tämä kansansielu tai -henki ei ole ketään vastaan, se on hyvin kaunis ja huomaavainen olento, joka ottaa mielellään piiriinsä kaikki ne jotka sen piiriin hakeutuvat tai tuntevat vetoa, 'kansallisuudesta' riippumatta.

Lopuksi poikkesimme hieman Suomen seitsemän chakran pystysuorasta linjasta, ja loimme yhteyttä Tampereen henkis-eetteriseen olemukseen. Tuo työ oli vahvaa, ja tunnelma keventyi huomattavasti kun kuvittelimme nänä seitsemän Suomen chakraa kaarena kommunikoimassa Tampereen henkisen energian kanssa.

Ja Tampereella jatkamme kahden viikon kulutta otsachakran eli kolmannen silmän kanssa, puhtaan ajatustietoisuuden ja näkemisen voiman.